_NEWSLETTER

_Wrzesień 2014

P W Ś C P S N
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

_Wesprzyj Wyspę

_NEWS


30 sierpnia (sobota)
Godz. 12:00 / ogród Instytutu Sztuki Wyspa

Wstęp wolny


Elżbieta Jabłońska zaprosiła lokatorów kamienicy sąsiadującej bezpośrednio z Instytutem Sztuki Wyspa do aranżacji wystawy w swoich oknach. Poszerzając przestrzeń wystawienniczą Alternativ o półprywatną ścianę budynku, mieszkańcy mogą zaznaczyć swoją obecność oraz nawiązać dialog z sąsiadami, stając się współtwórami nowego pejzażu.

Otwarcie wyremontowanej ulicy Jaracza jest okazją do bliższego poznania się i wspólnego świętowania zmian, które sprzyjają rozwojowi sąsiedzkich stosunków, osób i organizacji często związanych z tą okolicą od wielu lat. Zależy nam, aby wszyscy mieszkańcy powstającego na postoczniowych terenach Młodego Miasta, zarówno ci nowi, jak i starzy czuli się jego pełnoprawną częścią i współuczestniczyli w zachodzących przemianach. Projekt Jaracza 12-13 - Wystawa w oknie to po Otwartym Ogrodzie i Nieużytkach sztuki kolejny krok w stronę wspólnego korzystania z tej przestrzeni.

Wernisaż wystawy odbędzie się 30 sierpnia na tylnym dziedzińcu ISW. W programie: prezentacja wystawy w oknach, sąsiedzkie oprowadzanie śladem chwastów jadalnych z Arią Oklis, poczęstunek oraz wspólny piknik w ogrodzie i na tarasie ponownie otwartego Buffetu!Jaracza 12-13 - Wystawa w oknie należy do części plenerowej wystawy Codzienność odbywającej się w ramach programu Alternativa 2014: Błędnik codzienności.  Alternativa 2014 to wielomiesięczny program wystaw i wydarzeń, w którym przyglądamy się praktykom życia codziennego przenikającym poprzez systemowe ograniczenia i restrykcje.

Alternativa 2014 powstają we współpracy między Instytutem Sztuki Wyspa/Fundacją Wyspa Progress a Miastem Gdańskiem oraz kolekcją Frac Lorrain w Metz. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem Alternativa 2014 jest Grupa Azoty SA.>>>

30 sierpnia (sobota)
Godz. 12:00 / ogród Instytutu Sztuki Wyspa

Wstęp wolny

O pożytkach z chwastów, zagrożonych gatunkach, ich walorach smakowych i wykorzystaniu w gospodarstwie domowym opowie nam w sobotę Aria Oklis. Dla Nieużytków Sztuki pozyskała ona kilkanaście roślin i zaopiekowała się nimi na swojej grządce. Podczas cyklu spotkań w Otwartym Ogrodzie wprowadziła chwasty na stół do codziennych dań, zup, past, sałatek, placków. Z notatkami ze spotkań można się zapoznać na stronie projektu w cyklu tekstów “Podsłuchane nad grządką” www.nieuzytkisztuki.pl/gdansk.

Obok spaceru szlakiem chwastów jadalnych i tworzenia własnego zielnika, zapraszamy tego dnia do obejrzenia wystawy w oknach Jaracza 12-13.

Zapraszamy 30 sierpnia o godz. 12.00 do Otwartego Ogrodu na dziedzińcu Instytutu Sztuki Wyspa na ostatnie otwarte spotkanie na Nieużytkach Sztuki.

Spotkanie odbywa się w ramach ogólnopolskiego projektu Elżbiety Jabłońskiej Nieużytki Sztuki w ramach którego kawałki ziemi przyległe do publicznych galerii i muzeów są oddawane w bezpłatną dzierżawę pod uprawę. Jest to propozycja zaangażowania publiczności w proces interwencji w przestrzeni nie tylko miasta lecz również sztuki, czego następstwem może być zmiana nastawienia do sztuki współczesnej, zniesienie bariery między oficjalną instytucją kultury a mieszkańcami. Udostępnienie terenu należącego do galerii mieszkańcom, sąsiadom, publiczności, może stać się początkiem procesu kreowania nowej przestrzeni spotkania, opierającego się na wymianie i współodpowiedzialności w działaniu.

Nieużytki Sztuki należą do części plenerowej wystawy Codzienność odbywającej się w ramach Alternativy 2014: Błędnik codzienności.

www.nieuzytkisztuki.pl


>>>

3 sierpnia (niedziela)
Godz. 14:00 / ogród Instytutu Sztuki Wyspa

Wstęp wolny

Alternativa, Nieużytki Sztuki oraz Kuchnia Społeczna Trójmiasto zapraszają na wydarzenie - Pasta z chwasta.

Będzie to V spotkanie z chwastami Arii Oklis w ramach Nieużytków Sztuki i jednocześnie XV edycja Kuchni Społecznej Trójmiasto. Spotykamy się w niedzielę 3.08 o 14:00 przy ulicy Doki 1 / 145 B w Otwartym Ogrodzie na dziedzińcu Instytutu Sztuki Wyspa (dawne tereny Stoczni Gdańskiej).

Pogadankę i spacer szlakiem chwastów jadalnych poprowadzi Aria Oklis, gdańska malarka, poetka, chwastolożka. Będzie okazja do zebrania chwastów – okazów do swojego zielnika. Aria uczyła się o chwastach od swojej babci, przedwojennej farmaceutki.

W Kuchni Społecznej zasady są takie jak zwykle. Przynosimy własną potrawę z produktów pochodzenia roślinnego. Na przybyłych czekać będzie poczęstunek z chwastów przygotowany przez gospodarzy ale zachęcamy też do samodzielnych eksperymentów z pokrzywą lub koniczyną. Przepisów można szukać na stronie Nieużytków Sztuki (http://www.nieuzytkisztuki.pl/gdansk) – codziennie będziemy dokładać nowe. Oczywiście zapraszamy także z tradycyjnymi „bezchwastowymi” daniami wegańskimi :)

W wyjątkowych przypadkach braku potrawy prosimy o wrzucenie do puchy 15 zł. Zebrane środki przeznaczymy na Pracownię na rzecz Wszystkich Istot http://pracownia.org.pl/

Prosimy również, w miarę możliwości, o przyniesienie własnych talerzy i sztućców.


>>>

18 lipca (piątek)
Godz. 20:30 / Otwarty Ogród, dziedziniec Instytutu Sztuki Wyspa
Wstęp wolny


Tuż przed tegorocznymi Mistrzostwami Świata w piłce nożnej do kin trafił film Mundial. Gra o wszystko, opowiadający historię ostatniego wielkiego sukcesu polskiej reprezentacji piłkarskiej. Transmisje meczów, które oglądała cała Polska, nazwano później „najpiękniejszym serialem stanu wojennego”.


Na projekcję filmu zapraszamy wszystkich w najbliższy piątek, o godz. 20.30, do Otwartego Ogrodu na dziedzińcu Instytutu Sztuki Wyspa. Na seans obowiązuje wstęp wolny, a szczególnie serdecznie zapraszamy mieszkańców okolic stoczni: ulic Jaracza, Robotniczej. Kosynierów Gdyńskich, Jana z Kolna, Doki i pobliskich.

Ideą Otwartego Ogrodu jest stworzenie, w ramach warsztatów projektowych z mieszkańcami i artystami, tymczasowych ogrodów / warzywników, a także nowego miejsca spotkań i rekreacji.

Otwarty Ogród powstaje w ramach Festiwalu Alternativa 2014: Błędnik Codzienności organizowanego przez Instytut Sztuki Wyspa/Fundację Wyspa Progress we współpracy z Miastem Gdańsk. Partnerem projektu Otwarty Ogród jest Europejskie Centrum Solidarności.
>>>

19 lipca (sobota)
Godz. 14:00 / róg ulicy Robotniczej i Jaracza

Wstęp wolny

Elżbieta Jabłońska zaprasza mieszkańców kamienicy przy ulicy Jaracza sąsiadującej bezpośrednio z Instytutem Sztuki Wyspa do aranżacji wystawy w swoich oknach z okazji otwarcia nowej ulicy, poszerzając w ten sposób przestrzeń wystawienniczą Alternativy 2014 o półprywatną ścianę okien.

Celem jest włą­cze­nie  w pole sztuki dotych­cza­so­wych obser­wa­to­rów dyna­micz­nie zacho­dzą­cych na tere­nach przy­stocz­nio­wych zmian jako współ­twór­ców tego pej­zażu. W ten spo­sób miesz­kańcy będą mogli zazna­czyć swoją obec­ność w tym miej­scu, poka­zać skrawki swo­jej rze­czy­wi­sto­ści  oraz nawią­zać dia­log z nowymi sąsia­dami.

Wernisaż wystawy w oknach odbędzie się 30 sierpnia.

>>>

19 lipca (sobota)
Godz. 13:00 / Instytut Sztuki Wyspa

Wstęp wolny

Co kryje otaczający nas świat roślin i przestrzenie stoczniowe? Co wiemy o trawach jadalnych, czosnku, podagryczniku? Zapraszamy na pogadankę i spacer szlakiem chwastów jadalnych z Marią Oklis oraz poczęstunek z chwastów. Wskazany własny kubek/miseczka i łyżka.

Spotkanie rozpoczynamy o godz. 13 w Otwartym ogrodzie na dziedzińcu Instytutu Sztuki Wyspa. Spacer odbywa się w ramach ogólnopolskiego projektu Elżbiety Jabłońskiej Nieużytki Sztuki w ramach którego kawałki ziemi przyległe do publicznych galerii i muzeów są oddawane w bezpłatną dzierżawę pod uprawę. Jest to propozycja zaangażowania publiczności w proces interwencji w przestrzeni nie tylko miasta lecz również sztuki, czego następstwem może być zmiana nastawienia do sztuki współczesnej, zniesienie bariery między oficjalną instytucją kultury a mieszkańcami. Udostępnienie terenu należącego do galerii mieszkańcom, sąsiadom, publiczności, może stać się początkiem procesu kreowania nowej przestrzeni spotkania, opierającego się na wymianie i współodpowiedzialności w działaniu.

www.nieuzytkisztuki.pl

>>>
 
11 lipca (piątek)
Instytutu Sztuki Wyspa

Wstęp wolny

Program otwarcia:
18:00 - Jesse Jones, Samolubna Społeczność, performans
19:00 - inauguracja wystawy Inny sposobem z udziałem artystów i kuratorów
20:00 - Seamus Nolan, Poland’s Angry Workers, performans


Wystawa czynna do 21 sierpnia.

Wystawa grupowa Innym sposobem nawiązuje do rozważań na temat Dawnego Bloku Zachodniego - spekulatywnej debaty o alternatywnym spojrzeniu na świat po upadku Żelaznej Kurtyny. Zachód podlega tu analizie jako geopolityczny termin, którego tożsamość określają dwa czynniki: migracja i nowa społeczna klasa późnego kapitalizmu: prekariat.

W świetle powyższego dyskursu, pojęcie Zachód jest często uznawane za obumarłe w kontekście politycznym. Niemniej pozostaje ono aktualne jako geograficzny punkt odniesienia, w dużej mierze determinowane przez ekonomicznie stymulowaną mobilność ludności. W tym kontekście, pomimo formalnego zniesienia fizycznej i ideologicznej granicy między Wschodem i Zachodem w 1989 roku, swobodny przepływ ludności i dostęp do rynku pracy wciąż podlegają restrykcjom. Przykładem tego jest choćby powołanie przez Unię Europejską agencji Frontex, której zadaniem jest wzmocnienie granic pomiędzy Unią a krajami poza-unijnymi i która w rezultacie ustanawia nowy podział na Wschód i Zachód.

Wystawa Innym sposobem skupia się na poczuciu ograniczeń i odosobnienia, które są bezpośrednim wynikiem geograficznej przynależności i rozterek, jakich doświadczamy, gdy stajemy się częścią ruchu migracyjnego. Jej celem jest przeanalizowanie obecnych warunków zatrudnienia pracowników i powstanie kategorii społecznej prekariatu w kontekście roku 1989 – historycznie przełomowego okresu, gdy przez chwilę mogliśmy sobie wyobrazić inny, wspólny świat, nieoparty na hegemonii żadnego z systemów; gdy istniała szansa, że wydarzenia potoczą się innym tokiem.

Artyści: Ella de Burca, Kennedy Browne, Marta Fernandez Calvo, Jesse Jones, Seamus Nolan, Elaine Reynolds
Kuratorka: Marysia Wieckiewicz- Carroll

Alternativa 2014 to wielomiesięczny program wystaw i wydarzeń realizowany w tym roku pod hasłem Błędnik Codzienności, w którym przyglądamy się praktykom życia codziennego przenikającym poprzez systemowe ograniczenia i restrykcje.

Alternativa 2014 powstają we współpracy między Instytutem Sztuki Wyspa/Fundacją Wyspa Progress a Miastem Gdańskiem oraz kolekcją Frac Lorrain w Metz. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem Alternativa 2014 jest Grupa Azoty SA.>>>