_NEWSLETTER

_Październik 2015

P W Ś C P S N
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

_SUPPORT US

_NEWS

WYSPA 3.0. MAPA I TERYTORIUM

30 lat działalności / wystawa w procesie / żywe archiwum / dokumentacja / działania / publikacje
Wyspa Spichrzów / Galeria Wyspa / Dawna Łaźnia / Modelarnia / Instytut Sztuki Wyspaotwarcie wystawy: piątek, 9 października 2015, godz. 18.00;
podczas otwarcia wystawy performans Julii Kurek i projekt specjalny TEATRLEON (Leon Dziemaszkiewicz);
po wernisażu afterparty w klubie Buffett – koncert drewnofromlas (dfl) + dj Drozda
wstęp wolny
wystawa czynna: 9.10 – 15.12.2015, w godz. 12.00-18.00 / wstęp wolny
Instytut Sztuki Wyspa, ul. Doki 1/145 B, 80-958 Gdańsk

Lista artystów i artystek: Jarosław Bartołowicz, Kuba Bielawski, Oskar Dawicki, Jarosław Fliciński, Angelika Fojtuch, Grupa i inni (Mira Boczniowicz i Andrzej K. Urbański), Ellen Harvey, Mamet Hektor, grupa Low Res, Elżbieta Jabłońska, Robert Jurkowski, Ania Kalwajtys, Grzegorz Klaman, Tomasz Kopcewicz, Kazimierz Kowalczyk, Julia Kurek, Konrad Kuzyszyn, Leszek Lewandowski, Zbigniew Libera, Jacek Niegoda, Dorota Nieznalska, Hanna Nowicka, Maureen O’Connor, Monika Pudlis, Konrad Pustoła, Anna Reinert, Robert Rumas, Jadwiga Sawicka, Roland Schefferski, Dominika Skutnik, Marek Sobczyk, Jacek Staniszewski, Andrzej Syska, Eugeniusz Szczudło, Michał Szlaga, Grzegorz Sztwiertina, Marek Targoński, Twożywo, Ania Witkowska, Agnieszka Wołodźko, Krzysztof Wróblewski, Piotr Wyrzykowski, Dorota Zgłobicka, Ryszard Ziarkiewicz, Alina Żemojdzin, Artur Żmijewski i inni

Kurator: Grzegorz Klaman

W tym roku mija 30 lat działalności artystycznej Wyspy. Skupione wokół niej środowisko artystyczne było w latach 80. prekursorem działań niezależnych w Polsce. Wyspa 3. 0. Mapa i terytorium to tytuł wystawy rocznicowej, będącej z jednej strony próbą zmierzenia się z historią działalności Wyspy, jej podsumowaniem, któremu służyć ma ekspozycja historycznych dzieł sztuki, prezentacja archiwaliów i wspomnień żyjących uczestników sceny artystycznej Gdańska od 1985 roku. Z drugiej strony, wystawa stanowi otwarcie na nowy etap działalności, na nowe perspektywy zaangażowanego uczestnictwa w artystycznym, aktywnym społecznie i politycznie środowisku Gdańska.

Wyspa zaczerpnęła swoją nazwę od Wyspy Spichrzów, miejsca wystawienniczego i kulturotwórczego młodych artystów związanych z Państwową Wyższą Szkołą Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Przez te 30 lat zmieniali się ludzie w niej działający, miejsca bytowania, czasy i warunki społeczne. Idea Wyspy zakotwiczała się w różnych miejscach – od wspomnianej Wyspy Spichrzów począwszy, przez Otwarte Atelier i budynek dawnej łaźni miejskiej, Galerię Wyspa na ul. Chlebnickiej, aż po tereny dawnej Stoczni Gdańskiej, na których powstała Modelarnia i Instytut Sztuki Wyspa. W tym czasie zrealizowanych zostało ponad tysiąc wystaw, działań performatywnych, wykładów, konferencji i warsztatów. Wyspa współinicjowała dialog rewitalizacyjny dotyczący terenów istotnych nie tylko dla Gdańska, ale także całego kraju. Współpracowała z niezliczoną liczbą artystów i artystek zarówno tych wchodzących na scenę artystyczną, jak i twórców uznanych na arenie międzynarodowej. Dzięki temu udało nam się przyczynić do wyprowadzenia sztuki współczesnej ze społecznego niebytu i włączenia jej w nurt publicznej świadomości.
>>>

26 August (Wednesday)
7:00 PM / Hall 90B, the former Gdańsk Shipyard area

Admission free

Come and bring along your own radio!

Alternativa would like to invite you to an event with Anton Kats, the participant of this year’s main exhibition Alternativa. The event will take the form of a live radio show during which the audience will be able to listen to his performance on their own radio that they bring along. The artist’s main interest is artistic research as a pedagogical form. The artist engages the radio as an artistic form and the means for sharing knowledge and the daily life of the community. The research is focused on a particular location and its problems and in that sense, the radio is not used to broadcast but to narrowcast. The radio show alone is not the aim but a means of meeting the community and spending time together in both space and time. As part of his presentation Kats will show performative projects, executed in city communes in Kingston, Jamaica and London-based care houses for patients with dementia. The main tools used in these projects are listening and walking as pragmatic elements of the everyday.

Bio:

Anton Kats — an artist, musi­cian and dan­cer born in Ukra­ine and based in Lon­don. He has been prac­ti­cing across disci­pli­nes as an artist and edu­ca­tor in Ukra­ine, Rus­sia, Ber­lin, Lon­don and Jama­ica, among others. His prac­tice addres­ses insti­tu­tion as depo­si­tory of know­ledge. Thro­ugh his pro­jects he tries to reveal the prag­ma­tics of lear­ning thro­ugh eve­ry­day doings. For this reason Kats enga­ges with non-​​normative appro­ach into forms of self-​​organization and self-​​education, often with mar­gi­na­li­zed people. In 2014 he rece­ived MA and cur­ren­tly is a PhD can­di­date at the Gold­smi­ths Col­lege, con­duc­ting a practice-​​based pro­ject, which deri­ves from and inve­sti­ga­tes the metho­do­lo­gies within the field of Arti­stic Rese­arch as Peda­gogy. Among diverse tools, he uses video to docu­ment his inve­sti­ga­tions. He is an edi­tor of Sound Space Down­town. Work­book and User Manual docu­men­ting his arti­stic resi­dency at the Stu­dio 174 in King­ston, Jamaica.


>>>