_Wrzesień 2019

P W Ś C P S N
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

_NEWSLETTER

_Wesprzyj Wyspę

<<<_POWRÓTWykład Niny Möntman "Jak znaleźć się w swojej instytucji artystycznej. Instytucje sztuki wobec zmiany zainteresowań społecznych".

W sobotę 30 sierpnia 2008 o godzinie 18:00 zapraszamy na wykład Niny Möntman "Jak znaleźć się w swojej instytucji artystycznej. Instytucje sztuki wobec zmiany zainteresowań społecznych".

Instytucje, a więc oczywiście także instytucje sztuki, z definicji są instrumentami lub platformami istniejącego systemu społecznych wartości. Jakkolwiek instytucje sztuki nie są tak jasno połączone z oficjalnymi narracjami społecznymi jak pozostałe instytucje, grają z nimi na szacowną odległość ramienia. Dlatego mają one zindywidualizowany, zmienny profil, który daje ich aktorom relatywnie duże pole manewru. Dzisiejsza wizja instytucji sztuki jest naznaczona, lub co najmniej znajduje sie pod istotnym wpływem, zależnosci od zewnętrznych, coraz częściej także prywatnych funduszy, co powoduje zmianę jej misji na przyciąganie mas i dostarczanie ich tym, którzy je finansuja.
Ktoś mógłby powiedzieć, że “korporacyjny zwrot” w instytucjonalnym krajobrazie odbija generalne relacje władzy późnego kapitalizmu i neo-liberalizmu. W obecnej sytuacji, która idzie ręka w rękę z zanikaniem państwa opiekuńczego, nowe ukierunkowanie na emancypacyjne formy działania w zinstytucjonalizowanym polu sztuki okazuje się być potrzebne. To cofa nas do fundamentalnego pytania: czego właściwie oczekujemy od instytucji sztuki? Co miałaby wspierać? Po wprowadzeniu do historycznej sytuacji instytucji sztuki jako projektu narodowego, Nina Montman przeanalizuje nowe rodzaje instytucji oraz ich możliwości kreowania nowych, post-narodowych sensów przynależności.

Wykład w języku angielskim.