_NEWSLETTER

_Wrzesień 2019

P W Ś C P S N
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

_Wesprzyj Wyspę

<<<_POWRÓT


Witosław Czerwonka, O indywidualności (Londyn), fragment pracy, 1996

Spotkanie z Witosławem Czerwonką i Grzegorzem Klamanem


22 listopada (czwartek)
Godz. 18:00 / Instytut Sztuki Wyspa

Wstęp wolny

Zapraszamy na spotkanie z profesorami Witosławem Czerwonką i Grzegorzem Klamanem połączone z prezentacją i dyskusją na temat sposobu funkcjonowania i metod edukacyjnych w katedrze Intermediów Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Uczestnicy zaprezentują również dokumentację prac wybranych studentów z okresu ich kształcenia w pracowniach obu zaproszonych artystów-pedagogów.

Spotkanie skierowane jest głównie do studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i kierunków humanistycznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz uczniów gimnazjów i liceów plastycznych.

Bio:

Witosław Czerwonka
Urodzony 04.06.1949 roku we Wrocławiu. Studia na Wydziale Malarstwa I Rzeźby PWSSP w Gdańsku (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) w latach 1967- 72. Dyplom w Pracowni Malarstwa prof. Jacka Żuławskiego oraz Pracowni Projektowania Graficznego doc. Witolda Janowskiego. Od 1973 -75 asystent w Pracowni Rysunku doc. Bohdana Borowskiego. W latach 1975- 81 realizuje autorski program nauczania podstaw projektowania graficznego w Katedrze Podstaw Projektowania Architektury Wnętrz, jednocześnie pracuje jako starszy asystent w Pracowni Malarstwa I Rysunku prof. Kiejstuta Bereźnickiego. W 1979 roku uzyskuje stopień adiunkta. W latach 1978 - 80 wraz z Adamem Harasem I Jerzym Ostrogórskim zakłada I prowadzi niezależną galerię AUT w Gdańsku, a następnie OUT w Sopocie. W latach 1980-82 współtworzy wraz z doc.Romanem Usarewiczem nowatorski program Pracowni Podstaw Projektowania dla studentów malarstwa, rzeźby I grafiki, który kontynuuje I rozwija jako prowadzący pracownię w latach 1982-93.W 1989 przeprowadza przewód II stopnia (habilitacja). W 1992 organizuje Pracownię Intermedialną Wydziału Malarstwa, która od 2002 roku funkcjonuje w ramach Katedry Intermediów Wydziału Rzeźby gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1995 uzyskuje stopień profesora nadzwyczajnego UWM w Olsztynie, gdzie prowadzi Pracownię Multimediów na Wydziale Artystyczno-Pedagogicznym. Od 1996 profesor nadzwyczajny ASP w Gdańsku. Tytuł Profesora Sztuki otrzymał w 2000 roku. W latach 1985-90 kierownik Katedry Specjalizacji, 1990-93 Prorektor ASP,1993-99 Dziekan Wydziału Malarstwa.

Grzegorz Klaman
urodzony w 1959 roku w Nowym Targu, mieszka i pracuje w Gdańsku. Artysta i założyciel Wyspy w Gdańsku, od początku artystycznej działalności, który przypadł na połowę lat 80 XX wieku, wykorzystuje napięcie między ciałem, przestrzenią/miejscem a polityką. W Polsce był pionierem działań osadzonych w kontekście, sztuki w przestrzeni publicznej oraz aktywizmu realizowanego dzięki powoływanym przez siebie niezależnym strukturom służącym produkcji i prezentacji sztuki współczesnej. Sztuka i zaangażowanie w życie kulturalne, społeczne i polityczne stanowi w jego pojęciu jedność, a działalność swoją opiera na lokalnych prawdach, artystycznych gestach jak również praktykach samostanowienia. Tworząc z przyjaciółmi zupełnie nową scenę artystyczną w mieście pozbawionym tradycji awangardowych doprowadził do powstania trwałej podstawy dla rozwoju nowatorskich i radykalnych postaw artystycznych. Stało się to możliwe dzięki wystąpieniom performatywnym, tworzeniu nowych miejsc wymiany twórczej, które wciąż podejmuje. Jego idea Archeologii odwrotnej (1987) posłużyła jako fundament obecnych działań Wyspy mających na celu wywołanie dyskursu w dziedzinie kultury i polityki. Klaman jest profesorem na Akademii Sztuk Pięknych. Był stypendystą Fulbrighta na Florydzkim Uniwersytecie Atlantyckim (2007). W latach 2002-2012 zakłada i prowadzi Modelarnie kooperatyw artystów na terenach postyczniowych, tam tez w 2004 powołuje z Anetą Szyłak Instytut Sztuki Wyspa pierwszą niepubliczna instytucje artystyczną w Polsce.

Spotkanie organizowane jest w ramach wystawy Nauczyciele. Sokrates u Duchampa_Partnerzy