_NEWSLETTER

_Wrzesień 2019

P W Ś C P S N
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

_Wesprzyj Wyspę

<<<_POWRÓT


fot. Dorota Głażewska

Śmierć liberalizmu? Krytyka idei. Wykład Marka Beylina

Krytyka Polityczna okupuje Habeas Lounge w IS Wyspa

W ramach festiwalu Alternativa Krytyka Polityczna w Trójmieście zaprasza na cykl debat w przestrzeni Habeas Lounge – projektu artystycznego Lindy Pollack w Instytucie Sztuki Wyspa (ul. Doki 1/145B, Gdańsk).

Wykład otwarty Marka Beylina zatytułowany „Śmierć liberalizmu?” o kulturze, ideach i społeczeństwie odbędzie się w piątek 14 stycznia 2011 o godz. 19.00.


Demokracja radykalnie się zmienia, wbrew liberalnym i lewicowym projektom. Poczesne rolę w tej zmianie odgrywa kultura. Ale jaka kultura? I czy jest w tej zmianie miejsce dla ideologii lewicowych oraz liberalnych?
Marek Beylin

Czy kultura jest zdolna uratować rozpadającą się na naszych oczach ludzka wspólnotę? Czy lewicowe projekty sztuki powinny zając się tym, co ponadjednostkowe, wspólne?

Jednym z najbardziej dojmujących uczuć jest stawanie się wolno krążącym atomem i przerażenie, gdy dostrzegamy, jak w preambule naszej egzystencjalnej konstytucji treści zamazywane są przez pchające się na środek każdej strony „ja”, „ja”… Zwycięstwom na polach bitew o indywidualną wolność, towarzyszyły spychane ku poboczom świadomości, klęski na egzaminach ze wzajemności i empatii. „Konkurencja” – słowo, mające na długo zamienić wypadłe z leksykonów staromodne - „współbycie”. „Jednostkowy zysk”, kosztem „zbiorowej straty” – tak rysuje się moralność nowej przodującej klasy. Ktokolwiek wierzył, że spośród wartkich dopływów rzeki zwanej „liberalizm” ten „komunitariański”, opiekuńczy, wzajemny, zwycięży w wyścigu ku morzu demokracji, ten był idiotą. Jak nazwać ustrój, który tutaj mamy? Luźną federacją swawolnych atomów? Raczej – monarchią absolutną wściekłych egoizmów. Należy podjąć trud w kierunku jej obalenia. Indywidualizm, którego i tak już nie da się wytrącić z zasady naszego życia musi zostać zrównoważony rozwojem wzajemności, nowych więzi.
Igor StokfiszewskiWięź i uczestnictwo”,

Marek Beylin  z wykształcenia historyk. W latach 70. i 80. działacz opozycji demokratycznej, współredagował podziemne pismo „Krytyka”. Wraz z naukowcami niemieckimi, francuskimi i czeskimi zajmował się badaniami nad pamięcią zbiorową społeczeństw. Z Gazetą Wyborczą związany od początku lat 90. Od 2003 r. jest szefem działu opinii.

Krytyka Polityczna. Naszym podstawowym celem jest wprowadzenie i umocnienie w sferze publicznej lewicowego projektu walki z ekonomicznym i kulturowym wykluczeniem. Wychodzimy z przekonania, że nie będzie szans dla lewicowej polityki bez stworzenia wcześniej w sferze publicznej miejsca na lewicowy dyskurs i projekt społeczny. Dlatego obok pracy czysto akademickiej (tłumaczenie, wydawanie książek i opracowań, dyskusje, seminaria i warsztaty) angażujemy się w debatę publiczną, a także aktywnie działamy na polu literatury, teatru i sztuk wizualnych, pojawiamy się w mediach głównego nurtu, publikujemy w dziennikach i tygodnikach opinii, gdzie tworzymy jedyny dobrze słyszalny lewicowy głos w Polsce. Budujemy kolejne instytucje, współpracujemy z najpoważniejszymi ośrodkami kulturalnymi i badawczymi w Polsce i zagranicą. Środowisko „Krytyki Politycznej” tworzą dziś młodzi naukowcy, działacze społeczni, publicyści, ale także pisarze, krytycy literatury i sztuki, dramaturgowie, filmoznawcy i artyści.
Poprzez otwarte spotkania i dyskusje realizujemy jeden z najważniejszych ideowych celów środowiska Krytyki Politycznej, czyli zniesienie granic między polem nauki, sztuki i polityki. Do udziału w debatach zapraszamy całą paletę działaczy społecznych, animatorów kultury, publicystów i polityków. Otwieramy artystów na myślenie w kategoriach politycznych, a uczestników życia politycznego skłaniamy do traktowania kultury jako równoprawnego języka decydującego o kształcie społeczeństwa.
Od listopada 2009 roku w Gdańsku istnieje Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście.

Alternativa to cykl wystaw obudowany szeregiem wydarzeń towarzyszących, który poszukuje nowych dróg dla idei sztuki i jej roli społecznej. Jego idea nawiązuje do tradycji politycznych Gdańska oraz nowych zjawisk w sztuce, które zaczęły pojawiać się w Gdańsku w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych.
Alternativa to rodzaj festiwalu rozłożonego w czasie, który będzie platformą prezentacji sztuki oraz akumulacji i dystrybucji wiedzy. Jego funkcja jest nie tylko prezentacyjna ale i badawcza.

Projekt realizowany w porozumieniu z Dolnośląskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych, oraz BWA Awangarda Wrocław._Partnerzy