_NEWSLETTER

_Wrzesień 2019

P W Ś C P S N
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

_Wesprzyj Wyspę

<<<_POWRÓTRadykalne formy oporu - KP na Alternativie. Spotkanie drugie

Krytyka Polityczna okupuje Habeas Lounge w IS Wyspa


W ramach festiwalu Alternativa Krytyka Polityczna w Trójmieście zaprasza na cykl debat w przestrzeni Habeas Lounge – projektu artystycznego Lindy Pollack w Instytucie Sztuki Wyspa (ul. Doki 1/145B, Gdańsk).

Drugie spotkanie „Radykalne formy oporu” odbędzie się w piątek 17 grudnia 2010 o godz. 19.00.
Wezmą w nim udział: Jacek Posłuszny, Oleksiy Radynskim, Michał Sutowski.
Prowadzenie: Robert Rogoziecki.

Żyjemy w czasach skrajnych nierówności. Duża część ludzkości nie może zaspokajać swoich pragnień i realizować ideałów. Terroryzm czy rewolucja są reakcją na brak realnej możliwości spełnienia bardzo silnych i znaczących potrzeb. Odpowiedzią większości społeczeństwa na taką sytuację może być rewolucja, odpowiedzią niektórych - terroryzm. Jakie są różnice między działalnością wiodącą do rewolucji i terroryzmu?

Terroryzm oparty jest na gwałcie, przemocy i śmierci zadawanej silniejszym przez słabszych, najczęściej po to, aby zwrócić na coś uwagę, dokonać aktu zemsty, coś wymusić lub rozwiązać jakieś problemy. Terroryzm jest zazwyczaj skierowany przeciw władzy. „Ogólnie słuszne” stwierdzenia w ramach liberalnego mainstreamu dotyczące terroryzmu zakładają, że przemoc jest zła, a od społecznego radykalizmu i niechęci do partii (nieważne czy z rządu czy z opozycji) do politycznego szaleństwa jeden zaledwie krok.

Jaka jest geneza terroryzmu? Jego pojawienie się łączy się z rozwojem mediów masowych, a wcześniej ze zwiększeniem liczby ofiar cywilnych wojen. Polityka wolna od przemocy, gdzie wojny odbywały się między państwami i były wymierzone przeciwko cywilom, skończyła się ostatecznie w XIX wieku. Jak daleko można posunąć się w walce o swoje racje? Czy istnieje jakieś usprawiedliwienie dla terroryzmu?

Jacek Posłuszny - absolwent filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2001 roku obronił doktorat w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Swoje eseje publikował w „Zagadnieniach Naukoznawstwa” oraz „Zeszytach Nauk Społecznych”. Interesuje się zjawiskiem terroru jednej sprawy.

Oleksiy Radynski - kulturoznawca, krytyk i teoretyk filmu. Doktorant Akademii Kijowsko-Mohylańskiej w Kijowie. Redaktor magazynu „Skovoroda”. Współtwórca Klubu Krytyki Politycznej w Kijowie.

Robert Rogoziecki - pracownik naukowy Zakładu Estetyki i Filozofii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się problemami estetyzacji życia w świecie współczesnym, filozofią współczesną oraz klasycznymi teoriami estetycznymi.

Michał Sutowski - politolog, absolwent UW. Felietonista Wirtualnej Polski. Redaktor Serii „Pism Politycznych Jacka Kuronia” Wydawnictwa Krytyki Politycznej. Sekretarz redakcji „Krytyki Politycznej”.

Następne spotkanie:
14 stycznia 2010 – Śmierć liberałom, wykład Marka Beylina.

Krytyka Polityczna

Naszym podstawowym celem jest wprowadzenie i umocnienie w sferze publicznej lewicowego projektu walki z ekonomicznym i kulturowym wykluczeniem. Wychodzimy z przekonania, że nie będzie szans dla lewicowej polityki bez stworzenia wcześniej w sferze publicznej miejsca na lewicowy dyskurs i projekt społeczny. Dlatego obok pracy czysto akademickiej (tłumaczenie, wydawanie książek i opracowań, dyskusje, seminaria i warsztaty) angażujemy się w debatę publiczną, a także aktywnie działamy na polu literatury, teatru i sztuk wizualnych, pojawiamy się w mediach głównego nurtu, publikujemy w dziennikach i tygodnikach opinii, gdzie tworzymy jedyny dobrze słyszalny lewicowy głos w Polsce. Budujemy kolejne instytucje, współpracujemy z najpoważniejszymi ośrodkami kulturalnymi i badawczymi w Polsce i zagranicą. Środowisko „Krytyki Politycznej” tworzą dziś młodzi naukowcy, działacze społeczni, publicyści, ale także pisarze, krytycy literatury i sztuki, dramaturgowie, filmoznawcy i artyści.
Poprzez otwarte spotkania i dyskusje realizujemy jeden z najważniejszych ideowych celów środowiska Krytyki Politycznej, czyli zniesienie granic między polem nauki, sztuki i polityki. Do udziału w debatach zapraszamy całą paletę działaczy społecznych, animatorów kultury, publicystów i polityków. Otwieramy artystów na myślenie w kategoriach politycznych, a uczestników życia politycznego skłaniamy do traktowania kultury jako równoprawnego języka decydującego o kształcie społeczeństwa.

Alternativa to cykl wystaw obudowany szeregiem wydarzeń towarzyszących, który poszukuje nowych dróg dla idei sztuki i jej roli społecznej. Jego idea nawiązuje do tradycji politycznych Gdańska oraz nowych zjawisk w sztuce, które zaczęły pojawiać się w Gdańsku w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych.
Alternativa to rodzaj festiwalu rozłożonego w czasie, który będzie platformą prezentacji sztuki oraz akumulacji i dystrybucji wiedzy. Jego funkcja jest nie tylko prezentacyjna ale i badawcza.