_Wrzesień 2019

P W Ś C P S N
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

_NEWSLETTER

_Wesprzyj Wyspę

<<<_POWRÓT

Przekleństwo rzeczywistości – rzecz o obsesji i fantazji

Przekleństwo rzeczywistości – rzecz o obsesji i fantazji jest tytułem konferencji naukowej zorganizowanej w związku z wystawą w Instytucie Sztuki Wyspa "Nic nie poczujesz: O panice, obsesji, rytualności i znieczuleniu". Konferencja jest kolejną odsłoną cyklu wykładów organizowanych przy współpracy Naukowego Koła Filozoficzno-Artystycznego UG i IS Wyspa. Dalszym rezultatem wspólnego projektu ma być wydanie publikacji zbiorowej z tekstami uczestników.
Tematyka konferencji skupiać się ma wokół: nieprzejrzystości, alienacji i fetyszyzacji, opresji i ideologizacji, totemizacji i dezintegracji współczesnej kultury i towarzyszącemu jej hasłu kryzysu podmiotu, który w obliczu opresyjnej realności jawi się jako rozdarty wewnętrznie, polimorficzny. Obsesje, lęki, ucieczki są symptomatyczne dla kondycji współczesnego człowieka przytłoczonego nadmiarem warstw sensu i znaczeń Baudrillardowskiej hiperrzeczywistości. W tej perspektywie wciąż żywotne pozostają zagadnienia stawiane przez takich współczesnych myślicieli jak: Baudrillard, Daleuze, Bauman, Faucault, Lacan, Žižek.
Postawione zostaje również pytanie o możliwe strategie dezalienacyjne i integracyjne, oraz ich skuteczność. Poruszane na konferencji problemy, które obejmują zagadnienia totalizacji, konsumpcjonalizacji społeczeństwa, doświadczeń traumy realności, korespondują z terapeutyczną i krytyczną rolą sztuki i literatury jako, uświadomionych lub nie, funkcji ekspresji podmiotu. Otwarta zostaje tym samym perspektywa dla wspólnych badań z dziedziny psychoanalizy, socjologii i filozofii oraz teorii sztuki i literatury.

Organizatorzy:

Naukowe Koło Filozoficzno-Artystyczne (NKFA) działające przy Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Opiekun Koła: dr Monika Bokiniec

IS Wyspa

Miejsce:

IS Wyspa, ul. Doki 1/145B (teren Stoczni Gdańskiej)

Data:

13-14 X 2007

Program:

Dzień 1.

Sobota, 13 X 2007

11:00 - 13:15

Z ARCHEOLOGII WYDARZANIA. RZECZ O ŚMIERCI
dr hab. Aleksandra Pawliszyn, prof. UG, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Gdański

SPOŁECZNE DOŚWIADCZENIE OPRESJI
dr hab. Ewa Nawrocka, prof. UG, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański

JA, OFIARA
dr hab. Ewa Graczyk, prof. UG, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański

WOLNE INDYWIDUUM CZY IDEAŁ ASCETYCZNY? INCIPIT TRAGEDIA A LA GOMBROWICZ
dr Marcin Całbecki, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański

13:15 - 13:30 Przerwa

13:30 - 16:00

ZAMKI ZMYŚLONE. JAŚKOWA DOLINA JAKO PRZESTRZEŃ FANTAZMATYCZNA
dr Maciej Dajnowski, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański

PRZEDSTAWIENIE POPULARNE: POLITYKA JAKO GROTESKA
dr Mariusz Kraska

BAŚŃ - PODRÓŻ DO WNĘTRZA SIEBIE
dr Anna Wasilewska, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Gdański

DZIECI Z INNEGO PODWÓRKA. LITERACKIE STRATEGIE WALKI ZE SPOŁECZNYM ODRZUCENIEM LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH (ANALIZA ZAGADNIENIA W OPARCIU O KSIĄŻKI: CELA ANNY SOBOLEWSKIEJ ORAZ POCZWARKA DOROTY TERAKOWSKIEJ)
mgr Emilia Kałużyńska, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański

FETYSZE WSPÓŁCZESNEJ WYOBRAŹNI. IMAGINARIUM - OPRESJA - AUTOTERAPIA
mgr Katarzyna Szalewska, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański

OPRESJA KOBIET W TWÓRCZOŚCI FILIPIAK
mgr Alicja Lipińska, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański

NICOŚĆ I TRWOGA. BRONISŁAW LINKE I MARTIN HEIDEGGER - TOŻSAMOŚĆ EGZYSTENCJALNEGO KOLORYTU
mgr Krzysztof Lipowski, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański

SZALEŃSTWO I PŁEĆ. PRÓBA FEMINISTYCZNEGO SPOJRZENIA NA WSPÓŁCZESNE PRAKTYKI POLSKICH ARTYSTEK
mgr Ewa Małgorzata Tatar, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Jagielloński

16:00 - 16:15 Przerwa

16:15 Dyskusja

Moderator: dr Maciej Dajnowski, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański

Dzień 2.

Niedziela, 14 X 2007

11:00 - 13:15

ESTETYKA ZDARZEŃ
prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska, Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych, Uniwersytet Łódzki

JA LUBIĘ RZECZYWISTOŚĆ
prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Gdański

(Temat zostanie podany później)
dr hab. Michel Henri Kowalewicz, prof. UG, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Gdański

13:15 - 13:30 Przerwa

13:30 - 16:00

DEWIANTKI, PRZESTĘPCZYNIE, SZALONE... OBRAZY MATEK FALLICZNYCH W KULTURZE ANDROCENTRYCZNEJ
dr Lucyna Kopciewicz, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Gdański

STRATEGIE UWODZENIA CZYLI RYTUALNA DIALEKTYKA J. BAUDRILLARDA
mgr Radosław Muniak

SZALEŃSTWO - PŁEĆ - LITERATURA. PRZEMIANA GUSTAWA W KONRADA JAKO OBSESJA POLSKIEJ KULTURY
mgr Katarzyna Czeczot, Instytut Badań Literackich PAN

CZŁOWIEK ZAGUBIONY; CZŁOWIEK ODNALEZIONY; O POSZUKIWANIU WŁASNEJ TOŻSAMOŚCI W OBCOWANIU Z TEKSTAMI KULTURY
mgr Monika Żmudzka, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański

PRAGNIENIE BEZPOŚREDNIOŚCI A RZECZYWISTOŚĆ ZMEDIATYZOWANA - PISARSTWO ROUSSEAU W INTERPRETACJI STAROBINSKIEGO I DERRIDY, CZYLI O UTOPII KOMUNIKACYJNEJ ORAZ LOGICE UZUPEŁNIENIA
mgr Krzysztof Jaroń, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański

OD CIAŁA PODMIOTOWEGO DO CIELESNOŚCI ŚWIATA - HERMENEUTYKA DOŚWIADCZENIA CIELESNEGO W FENOMENOLOGII MERLEAU-PONTY’EGO
mgr Marek Pokropski, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski

J. BAUDRILLARD I Z. BAUMAN - WIELCY DIAGNOŚCI FILOZOFICZNI WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA: ROZWAŻANIA NA TEMAT ŹRÓDEŁ KRYZYSU PODMIOTU W OBECNEJ RZECZYWISTOŚCI
mgr Joanna Jakubowska

16:00 - 16:15 Przerwa

16:30 Dyskusja

moderator: prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Gdański