_Lipiec 2019

P W Ś C P S N
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

_NEWSLETTER

_Wesprzyj Wyspę

<<<_POWRÓTPlaces out of space. Przegląd filmów i prac video

doki NA STOCZNI – program przeglądów filmowych i debat, dotyczących kina i sztuki video, wpisujących się problemowo i estetycznie w scenerię Młodego Miasta.

Koordynacja: Julia Gierczak& Maks Bochenek.
Wstęp wolny. Prosimy zapisywać się na listę: wyspainfo@wp.pl

Places out of space. Przegląd filmów i prac video stanowi interdyscyplinarny projekt, zogniskowany wokół problematyki miejsc wyłączonych – kulturowo i topograficznie – z paradygmatu centrum. Miejsc tworzących postindustrialne suburbia, pozbawionych jednoznacznego statusu przedmieść czy heterotopii odzwierciedlających zarówno nowoczesne, jak i ponowoczesne koncepcje ideologiczne, urbanistyczne i socjologiczne. Miejsc przetwarzanych w świadomości współczesnych artystów i twórców kina w oparciu o różnorodne koncepcje estetyczne (by wymienić tylko strategię paradokumentalną i estetykę Campu).

Poszczególne moduły przeglądu zostały podzielone na sekcje tematyczne.

Pierwszy moduł, pod hasłem: przestrzenie (nie)dokonane, odwołuje się do problemu międzykulturowych transgresji przestrzennych, których model wyznaczają między innymi przeobrażenia kulturowej figury turysty, jak i współczesne ramy czasowej i stałej emigracji.

Drugi blok przeglądu odwzorowuje współczesne przestrzenie dokonane, stanowiące topograficzne znamię wydarzeń XX wieku, silnie zakorzenionych w zbiorowej pamięci.

Trzeci moduł programowy podejmuje problem granic metropolii, rejestrując – zarazem – miejsca ich przekroczenia.

Czwarta odsłona przeglądu dekonstruuje kulturową ideę azylu, pozbawiając tę kategorię dotychczasowych znamion locus amoenus.

Pokazy poprzedzą prelekcje trójmiejskich badaczy z różnych obszarów kultury współczesnej. [JG]

Kuratorzy projektu: Julia Gierczak& Maks Bochenek

Program przeglądu

I moduł 16 kwietnia // godz. 19.00
Przestrzenie (nie)dokonane
pokaz filmu Kod nieznany w reżyserii Michaela Haneke//
prelekcja: prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek

II moduł 23 kwietnia // godz. 19.00
Przestrzenie dokonane projekcja prac video: Atomic love Piotra Wyrzykowskiego & Iliyi Chichkana// Przeszłość Ani i Adama Witkowskich // Winterreise Mirosława Bałki
prelekcja: mgr Hubert Bilewicz

III moduł 9 maja // godz. 19.00
Metropolia - granice, zaułki, przedmieścia projekcja prac video: Road to Tate Modern Senera Özmena (we współpracy z Erkanem Özgenem) // Pielgrzymka Artura Żmijewskiego (we współpracy z Pawłem Althamerem) //
prelekcja: dr hab. Piotr Lorens

IV moduł 21 maja // godz. 19.00
Azyl po polsku// projekcja filmu Przemiany w reżyserii Łukasza Barczyka
prelekcja: dr Paweł SitkiewiczInstytut Sztuki Wyspa i kuratorzy przeglądu "Places Out of Space" ogłaszają konkurs, skierowany do młodych odbiorców współczesnego kina i sztuki video.

W okresie od 16 kwietnia do 30 lipca 2009 zapraszamy do nadsyłania
esejów, dotyczących sposobów kreowania miejsc i przestrzeni
w kinie, pracach video-art i video instalacjach, powstałych po roku 1989.

Teksty konkursowe mogą, ale zarazem nie muszą, odwoływać się do tytułów prezentowanych
w trakcie przeglądu "Places out of Space". Ważnym czynnikiem są również osobiste
inspiracje i poszukiwania.

Nadsyłane teksty powinny jednak - w sposób mniej lub bardziej bezpośredni - odnosić się
do któregoś z poniższych obszarów tematycznych:

1. Przestrzenie (nie)dokonane. Miejsca o złożonym statusie społeczno-kulturowym:
ulice wielokulturowych metropolii, wielkomiejskie przestrzenie (środki
komunikacji miejskiej, hipermarkety, blokowiska), przestrzeń pogranicza między
światem realnym a światem współczesnych mediów.

2. Przestrzenie dokonane. Miejsca, charakteryzowane za pośrednictwem
ugruntowanych kulturowo kodów. Miejsca, którym status nadały wydarzenia XX wieku: dla przykładu II Wojna Światowa, Praska Wiosna i inne wydarzenia 1968, przemiany demokratyczne w dawnym bloku komunistycznym, 11 września 2001 w Nowym Jorku następujące po nim wojny i inne fakty, naznaczające przestrzeń i konkretne miejsca określonym ładunkiem symbolicznym. Faktycznym tematem rozważań pozostaje w tym wypadku nowa topografia miejsc dokonanych, odwzorowana w kinie i sztuce ostatniego dwudziestolecia.

3. Metropolia - granice, zaułki, przedmieścia. Miejsca, pozostające poza Centrum, przestrzenie ukryte i zapomniane lub wydzielane celowo z topografii miasta. Przedmieścia, postindustrialne suburbia, slumsy, granice przestrzeni wielkomiejskiej i próby ich zatarcia oraz miejsca o niejednoznacznym (ziemia niczyja) lub silnie zaznaczonym (Ziemia Święta) statusie kulturowym.

4.Azyl po polsku. Sposoby obrazowania domu rodzinnego i innych miejsc intymnych w polskim kinie i sztuce video (1989-2009).

Nadsyłane teksty powinny łączyć w sobie analizę wybranych filmów lub prac video
z refleksją na temat kultury współczesnej, wyrażaną za pośrednictwem charakteryzowanych
miejsc i przestrzeni. Najlepsze spośród nadsyłanych prac staną się podstawą publikacji
pokonkursowej.

Wymogi formalne:
Wiek uczestników: do 26 roku życia.
Eseje o objętości od 5 do 10 stron znormalizowanego maszynopisu należy nadsyłać do 30 lipca 2009 na adres: konkurs_poza_miastem@wp.pl

Wszelkie pytania proszę kierować na adres: julia.gierczak@wyspa.art.pl
lub maks.bochenek@wyspa.art.pl

Projekt finansowany ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej


_Partnerzy