_NEWSLETTER

_Lipiec 2019

P W Ś C P S N
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

_Wesprzyj Wyspę

<<<_POWRÓT

Odpowiedź na list otwarty Pana Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza z dnia 17 czerwca 2016

Odpowiedź na list otwarty Pana Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza
z dnia 17 czerwca 2016


Miasto Gdańsk wspiera kulturę i wspierało Fundację Wyspa Progress w ostatnich latach głównie współfinansując Festiwal Alternativa (2010-2015). Jednak Panie Prezydencie przypomnę, że miasto nie miało najmniejszego udziału finansowego w powstaniu i organizacji Instytutu Sztuki Wyspa w 2004 roku, gdyż w latach 2002 -2009 Fundacja nie otrzymywała od Miasta ani grosza na swoją działalność. Również nie otrzymała ani grosza na działalność w latach 2015-2016 w tym na rocznicową wystawę i publikację. Trudno zatem mówić o jakimś „permanentnym finansowaniu”. Instytut Sztuki powstał z ruiny za sprawą pracy artystów i środków pozyskanych poza miastem Gdańsk i w ramach stosunkowo skromnych środków doskonale sobie radził stając się jednym z najważniejszych ośrodków sztuki w Polsce. Od samego początku naszym celem było nabycie nieruchomości dawnych warsztatów Zasadniczej Szkoły Budowy Okrętów. Jednoczyło nas głębokie przekonanie iż ciężka praca i zaangażowanie w tematy i problematykę stoczniową, obronę tożsamości poprzemysłowej Stoczni Gdańskiej oraz praca z pamięcią i historią Solidarności konstytuują nas w tym miejscu jako ważny i niezbywalny podmiot. Jednak nie dla deweloperów i właścicieli gruntów. Nasza aktywność raczej była postrzegana jako kłopotliwa i niewygodna. Miało to wpływ na negocjacje i cenę proponowaną przez właścicieli. Pożyczka od Miasta miała nam pomóc w zebraniu wymaganej kwoty lecz stanowiła tylko 50% jej ówczesnej wysokości. Jestem bardzo wdzięczny Panu Prezydentowi za jej udzielenie i tak samo jestem bardzo zasmucony faktem iż zamiast stać się częścią kwoty zapłaty za budynek posłużyła jako wkład w finansowanie festiwalu Alternativa. Podkreślam, że była to decyzja dyrektorki Instytutu Sztuki Wyspa i dyrektorki festiwalu w jednej osobie, na którą nigdy ode mnie nie otrzymała zgody. Za te nieodpowiedzialne decyzje została uchwałą fundatorów usunięta z zarządu Fundacji. Ta fatalna w skutkach decyzja zaważyła na dalszej kondycji finansowej Fundacji i de facto uniemożliwiła zakup budynku zanim właściciel zdecydował się podnieść jego cenę. Pomimo tych trudności Fundacja zwróciła zaciągniętą pożyczkę do końca grudnia 2015 roku. Nie zgodzę się zatem z Pana opinią iż „nie wykazałem się starannością w prowadzeniu spraw fundacji” ponieważ w ciągu dwóch lat uzyskałem finansowe gwarancje od prywatnych darczyńców gotowych zaangażować się w wykup budynku lecz po jego pierwotnej cenie. W tym aspekcie prosiłem miasto o wsparcie Wyspy w negocjacjach z właścicielem. Efektem tych rozmów jest wykup budynku lecz niestety nie dla Wyspy. Wątpliwa to dla nas przysługa. Ponownie się nie zgodzę z Pana opinią jakobym „nie podjął współpracy z Muzeum Narodowym w celu wzmocnienia działań na rzecz utworzenia Muzeum Sztuki Współczesnej”. Jest to bardzo krzywdząca i niesprawiedliwa ocena. Panie Prezydencie proszę sobie przypomnieć: jako pierwszy na Radzie Kultury w 2012 roku podniosłem kwestie potrzeby powołania takiego muzeum. W 2014 napisałem list, który zmobilizował powstanie „grupy inicjatywnej” i nasze spotkanie z dyrektorem Wojciechem Bonisławskim jak do tej pory jedyne. W marcu 2015 przedstawiliśmy marszałkowi i Panu Prezydentowi również wstępne koncepcje i wizje takiego Muzeum zaproponowaną przez nasz zespół.I co? I do tej pory nic. Od dwóch lat milczenie zarówno dyrektora Bonisławskiego, dyrektorki Wydziału Kultury miasta Gdańska oraz pełnomocniczki do spraw Muzeum. Podkreślam, że w ciągu ostatnich miesięcy wielokrotnie podejmowałem próby spotkania się aby wspólnie z miastem podjąć optymalne rozwiązanie zarówno w kwestii dalszych losów Wyspy jak i możliwej współpracy z powstającym Muzeum. Zatem kto nie podjął współpracy? Aby nie być gołosłownym załączam wysłane listy. Żałuję, że poprzez brak jakiejkolwiek reakcji na naszą sytuację wybrana została droga komunikowania się poprzez listy otwarte i media.
Panie Prezydencie ponawiam apel, na który do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi: spotkajmy się na merytorycznej rozmowie zakończmy ten spór.

Prof. Grzegorz Klaman
Dyrektor artystyczny Instytutu Sztuki Wyspa
Prezes Fundacji Wyspa Progress