_NEWSLETTER

_Wrzesień 2019

P W Ś C P S N
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

_Wesprzyj Wyspę

_MisjaInstytut Sztuki Wyspa
spełnia rolę platformy dyskusyjnej na temat kultury wizualnej w naszym kraju oraz jego miejsca na międzynarodowej mapie kulturalnej. Jest instytucją nowej generacji, czerpiącą doświadczenia z obserwacji dotychczasowej tradycji w tej dziedzinie, ale unikającą raz zdefiniowanego strukturalnie kształtu. Jego koncepcja jest horyzontalna, hybrydowa (naukowo-wystawienniczo-warsztatowa), a strategie oparte są na tworzeniu relacji i stymulacji procesów komunikacyjnych, nie zaś na raz zdefiniowanej reprezentacji. Cechą dzisiejszych społeczeństw i kultur jest znaczna dywersyfikacja, zmienność i mobilność. Taka też jest specyfika działalności Instytutu Sztuki Wyspa.

Instytucja swoimi zainteresowaniami będzie wychodzić poza samą sztukę, szukając związków z nowymi technologiami, architekturą, urbanistyką, muzyką, filmem, nową literaturą oraz współczesnymi teoriami kultury i życia społecznego. Stanowi miejsce spotkań dla artystów różnych dziedzin, którzy są zainteresowani wchodzeniem w interakcję ze sztuką współczesną. Jego zadaniem jest nie tylko prezentować najciekawsze zjawiska współczesnej kultury artystycznej, ale także konstruować zaplecze intelektualne i dokumentujący program badawczy. Jest to więc interdyscyplinarna placówka wystawiennicza, badawcza i edukacyjna. Wśród zasobów min. kolekcja, biblioteka/czytelnia, wydawnictwo oraz archiwum sztuki współczesnej WYSPA-base. Istotną częścią programu jest Wyspa AIR Port, program rezydencyjny, którego celem jest wprowadzanie międzynarodowego grona badaczy, teoretyków, krytyków i twórców kultury wizualnej w obszar nowej dzielnicy oraz całego regionu.