_NEWSLETTER

_Lipiec 2019

P W Ś C P S N
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

_Wesprzyj Wyspę

<<<_POWRÓTJaracza 12-13 - Wystawa w oknie

19 lipca (sobota)
Godz. 14:00 / róg ulicy Robotniczej i Jaracza

Wstęp wolny

Elżbieta Jabłońska zaprasza mieszkańców kamienicy przy ulicy Jaracza sąsiadującej bezpośrednio z Instytutem Sztuki Wyspa do aranżacji wystawy w swoich oknach z okazji otwarcia nowej ulicy, poszerzając w ten sposób przestrzeń wystawienniczą Alternativy 2014 o półprywatną ścianę okien.

Celem jest włą­cze­nie  w pole sztuki dotych­cza­so­wych obser­wa­to­rów dyna­micz­nie zacho­dzą­cych na tere­nach przy­stocz­nio­wych zmian jako współ­twór­ców tego pej­zażu. W ten spo­sób miesz­kańcy będą mogli zazna­czyć swoją obec­ność w tym miej­scu, poka­zać skrawki swo­jej rze­czy­wi­sto­ści  oraz nawią­zać dia­log z nowymi sąsia­dami.

Jaracza 12-13 - Wystawa w oknie należy do części plenerowej wystawy Codzienność odbywającej się w ramach Alternativy 2014: Błędnik codzienności. Wernisaż wystawy w oknach odbędzie się 30 sierpnia w Otwartym Ogrodzie.

Po Otwartym Ogrodzie i Nieużytkach sztuki jest to kolejny krok w stronę wspólnego korzystania z tej przestrzeni. Instytut Sztuki Wyspa od wielu lat dąży do integracji z sąsiadami, wspiera plany lokatorów z ul. Jaracza i Robotniczej oraz włącza ich w swoje projekty. Zależy mu na tym, by wszyscy mieszkańcy powstającego na postoczniowych terenach Młodego Miasta, zarówno ci nowi, jak i starzy czuli się jego pełnoprawną częścią i współuczestniczyli w zachodzących zmianach.

Bio:
Elżlbieta Jabłońska urodziła się w 1970 r. w Olsztynie, mieszka i pracuje w Kozielcu. W 1995 r. obroniła dyplom z grafiki warsztatowej i aneks z rysunku na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na którym od 1996 pracuje. Debiutowała w latach 90., należy do czołówki polskiej sztuki najnowszej. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką, fotografią, instalacją, performansem. Prezentowała swoje prace w najbardziej znanych polskich i zagranicznych galeriach. Jej prace inspirowane są codziennością, często są nakierowane na pomaganie innym. Dużą wagę przywiązuje do możliwości spotkania, wspólnego spędzenia czasu, a nie produkcji kolejnych obiektów otaczanych kultem dzieł. Swoimi przedsięwzięciami stawia pytania, jak można zdefiniować dzieło i gdzie jest jego miejsce, kto jest twórcą? Krytyka określa ją jako artystkę postfeministyczną.

koordynacja: Elżbieta Okroy, Ewa Okroy

Wernisaż wystawy w oknach odbędzie się 30 sierpnia._Partnerzy