_NEWSLETTER

_Wrzesień 2019

P W Ś C P S N
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

_Wesprzyj Wyspę

<<<_POWRÓTAlternatywna ekonomia, alternatywne społeczeństwa


W tym szczególnym momencie, kiedy jesteśmy świadkami publicznej wymiany zdań na temat generalnych zasad funkcjonowania życia społecznego i ekonomii, istotne jest krytyczne spojrzenie i praktyczne zaangażowanie się w zmianę otaczającej nas rzeczywistości, do której tak trudno jest nam się dopasować. W świetle dzisiejszych obaw i rozterek Instytut Sztuki Wyspa proponuje zapoznanie się z publikacją, która prezentując różne punkty widzenia rzeczywistości, z zakresu kultury i form organizacji, proponując alternatywne rozwiązania bazujące na modelach teoretycznych i praktycznie podjętych próbach.

Alternative Economics, Alternative Societies” jest polsko-angielską publikacją będącą efektem wspólnej pracy Instytutu Sztuki Wyspa oraz artysty Olivera Resslera (www.ressler.at/alternative_economics). Kontynuuje ona założenia przedstawione podczas wystawy BHP ("Health and Safety”), zorganizowanej w Instytucie Sztuki Wyspa w 2004 roku oraz prezentuje obecną sytuację nadal trwającego projektu, zrealizowanego do tej pory w 21 miastach. Projekt wystawienniczy „Alternative Economics, Alternative Societies” autorstwa Olivera Resslera skupia się na różnych koncepcjach alternatywnego podejścia do aspektów ekonomicznych i społecznych, stanowiących reakcje na system kapitalistyczny.

Książka zawiera wstęp autorstwa Anety Szyłak, esej Gregory`ego Sholette`a „Questions form an Artist Who Speaks (and Reads, Writes, Thinks, and Acts)”/”Pytania od artysty który przemawia (a także czyta, pisze myśli i działa)” oraz 16 tekstów opierających się na transkrypcjach wywiadów zarejestrowanych w formie video, przeprowadzonych na potrzeby projektu przez Olivera Resslera między 2003 a 2007 rokiem:

Chaia Heller
: Libertarian Municipalism / Komunalizm Libertariański
Takis Fotopoulos: Inclusive Democracy / Demokracja inkluzywna
Michael Albert: Participatory Economics / Ekonomia uczestnicząca
Heinz Dieterich: The Socialism of the 21st Century / Socjalizm XXI wieku
Paul Cockshott: Towards a New Socialism / W kierunku Nowego Socjalizmu
p.m.: bolo’bolo
Marge Piercy: Utopian Feminist Visions / Utopijne idee feministyczne
Ralf Burnicki: Anarchist Consensual Democracy / Anarchistyczna Demokracja Konsensualna
Maria Mies: The Subsistence Perspective / Perspektywa naturalna
Nancy Folbre: Caring Labor / Praca opiekuńcza
Christoph Spehr: Free Cooperation / Wolna Współpraca
John Holloway: Change the World Without Taking Power / Zmieniaj świat bez przejmowania władzy
The Zapatista Good Government / Dobry Rząd Zapatystów
Todor Kuljic: Yugoslavia’s Workers Self-Management / Samozarządzanie robotników w Jugosławii
Salomé Moltó: Workers’ Collectives during the Spanish Revolution / Kolektywy robotnicze podczas rewolucji hiszpańskiej
Alain Dalotel: The Paris Commune 1871 / Komuna Paryska 1871 roku

Przedstawione w książce idee i założenia kontynuowane będą w kolejnych wydawnictwach cyklu „Alternativa Anthologies”, katalogach wystaw „Labour and Leisure”/”Praca i Wypoczynek” oraz „Estrangement”, które poszerzają poruszany temat o zagadnienia krytycznego spojrzenia na pracę i organizację czasu oraz funkcjonowanie w konflikcie opartym na różnicach językowych.

“Alternative Economics, Alternative Societies”
Instytut Sztuki Wyspa (Ed.) Ang./Pol., 240 str., 2007
Instytut Sztuki Wyspa
Wydawnictwa Alternativa
ul. Doki 1/145B
80-958 Gdańsk, Polska
www.wyspa.art.pl
www.alternativa.org.pl
www.ressler.at
Zamówienia i pytania prosimy kierować na adres: sekretariat@wyspa.art.pl

Lista dostępnych publikacji
_Partnerzy