_NEWSLETTER

_Lipiec 2019

P W Ś C P S N
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

_Wesprzyj Wyspę

<<<_POWRÓT


Fot. Elvin Flamingo

Alternativa 2012

Międzynarodowy Festiwal Sztuk Wizualnych ALTERNATIVA 2010-2012

Otwarcie 25-27 maja 2012

Instytut Sztuki Wyspa
Młode Miasto (dawne tereny Stoczni Gdańskiej)
Dyrektor artystyczna: Aneta Szyłak


Instytut Sztuki Wyspa zaprasza na cykl międzynarodowych wystaw, wydarzeń artystycznych, publikacji i spotkań pod wspólnym szyldem ALTERNATIVA, zaplanowanych na okres letni 2012 roku.

Alternativa to program ukierunkowany na ustanowienie powtarzalnej, wielkoskalowej, opartej na wiedzy, politycznie zaangażowanej praktyki kuratorskiej, której dystrybucja odbywa na terenach dawnej Stoczni Gdańskiej. Alternativa poszukuje nowych dróg dla sztuki i jej roli społecznej. Ich idea nawiązuje do tradycji politycznych Gdańska, a także do nowych zjawisk w sztuce, które zaczęły pojawiać się w mieście w pierwszej połowie lat 80. XX wieku. Ich cechą charakterystyczną było działanie wobec politycznego, historycznego i miejskiego kontekstu. Ruchy te cechowała tendencja do samoorganizacji, niezależności oraz odkrywania nieznanych przestrzeni miasta. Niegdyś Wyspy Spichrzów, później Dolnego Miasta, a obecnie terenów postoczniowych. Wierzymy, że sztuka współczesna i praktyka kuratorska nie reprodukują wiedzy, ale są drogą ku niej. Specjalnie dla wystaw i wydarzeń towarzyszących otwarta została spektakularna Hala 90B, odrestaurowana pod nadzorem artystycznym Grzegorza Klamana.

WYSTAWY GŁÓWNE

„Materialność” ("Materiality")
Kuratorzy projektu: Ines Moreira, Leire Vergara, Arne Hendriks oraz Aneta Szyłak.
Asystent kuratorów: Maks Bochenek
Redakcja książki: Krzysztof Gutfrański i kuratorzy wystawy
Miejsce: Hala 90B

Od 1960 roku generacje artystów konceptualnych walczą z niematerialnymi i materialnymi formami praktyki artystycznej. Projekt krytycznie bada w jaki sposób różne generacje artystów, myślicieli i producentów kulturowych przemyśliwują na nowo swój stosunek do materialności i jej burzliwej historii politycznej. “Materialność” to spis znalezionych obiektów, architektury wernakularnej i innych form kultury materialnej miejsc poprzemysłowych. Angażuje artystów do pracy nad zależnością jaka występuje między materialnością a lokalizacją ich praktyk. „Materialność” to projekt krytycznego namysłu nad zjawiskiem „materialności” we współczesnej kulturze wizualnej. Zainspirowany został dwoma europejskimi terenami przemysłowymi. Pierwszy z nich to struktura stoczni, jej filary, maszyny i budynki w Gdańsku w Polsce. Drugi to rozproszone i zróżnicowane pod względem skali i przeznaczenia tereny przemysłowe w Portugalii. Te dwie płaszczyzny reprezentują różne tryby industrializacji i ich przeformułowania w Europie. Kuratorzy projektu posługując się takimi działaniami jak produkcja artystyczna, spotkania, publikacje prowokują do zadawania pytań o “materialność” w zderzeniu ze sztuka i wiedzą. Jednocześnie zachęcając do poszukiwania odpowiedzi, w jaki sposób te dwie formy przeprowadzania badań mogą przyczynić się do zdobywania wiedzy. Projekt w założeniu ma również zachęcać do zadawania pytań o aktualną sytuację w Europie, która obecnie walczy z różnymi aspektami kryzysu gospodarczego, podkreślając wagę potrzeby powrotu stabilizacji materialnej. “Materialność” zajmuje się polem polityczności z perspektywy materialnego, uchwytnego, konkretnego i dotykalnego. Każdy z kuratorów wniesie do projektu inny pierwiastek łącząc w ten sposób poszczególne elementy w spójną całość: niedopasowanie, palimpsest i wielowarstwowość (Aneta Szyłak), naprawa i nano-technologia (Arne Hendriks), bezkształtność (Leire Vergara), performatywność materiału jak również “brązowe pokoje/szare hale” (Ines Moreira).
Łącząc w zespół artystów, architektów, kuratorów i teoretyków projekt podąża ścieżką wyznaczoną przez teksty Bruno Latoura “Can We Get Our Materialism Back, Please?” i “Making Things Public”, jak również twórczość Georgesa Simondona oraz manifest “Archeologia odwrotna” Grzegorza Klamana.

„WYSPA. Teraz jest teraz”
Kuratorzy projektu: Ewa Małgorzata Tatar, Dominik Kuryłek, Anna Ptak
Architektura wystawy: Krzysztof Skoczylas
Współpraca kuratorska: Wojciech Orlik
Asystentki: Katarzyna Nalezińska, Marta Świetlik, Wiktoria Kozioł
Miejsce: Instytutu Sztuki Wyspa

Bliskie czytanie manifestu Archeologia odwrotna (1992) Grzegorza Klamana, gdzie tytułowe sformułowanie oznacza produkowanie nowych sytuacji i unikanie martwych konwencji poprzez zastosowanie minionego do aktualnych sytuacji pozwoliło nam wyłuskać najważniejsze kategorie istotne dla Wyspy w latach osiemdziesiątych i wracające we współczesnych praktykach, choć definiowane w innym kontekście: miejsce i czas jako faktory warunkujące stawanie się cielesnego podmiotu; relacje pomiędzy współtworzącymi działanie a aktywną publicznością; otwartość działań; świadomość kontekstu i jego wypracowywanie poprzez badanie oraz cel samego działania, którym nie tyle jest produkcja dzieła sztuki, co wspólnoty. To, w jaki sposób jest ona organizowana przez działanie artystyczne, stanowi o jego etycznym i estetycznym sensie, produkuje nowe rozumienie kategorii artysta, dzieło sztuki i widz.

Myśląc o samej wystawie inspirujemy się brechtiańską koncepcją przesunięcia percepcji widza z pasywnej identyfikacji ku krytycznemu uczestnictwu oraz pracy z afektem – nastrojem czy też aurą – rozumianymi tu jako medium, tak by wystawa była pewnym manifestem etycznym. Poprzez medium wystawy zaprojektowanej jako pole budowy historii sztuki, w ramach działań zaproszonych artystów, programu edukacyjnego i na łamach wydanego do wystawy atlasu chcemy zobaczyć, w jaki sposób idee te manifestują się na Wyspie teraz.


ORGANIZATOR

Fundacja Wyspa Progress/Instytut Sztuki Wyspa (Gdańsk, Polska)
www.wyspa.art.pl
Powołana do życia w 1994 roku przez dekadę prowadziła działalność w przestrzeni otwartej Gdańska, w dawnej Łaźni Miejskiej, Galerii Wyspa na ul. Chlebnickiej w Gdańsku oraz Modelarni. Fundacja Wyspa Progress jest najstarszą organizacją non-profit o charakterze artystycznym w Polsce, pionierem prezentacji sztuki zaangażowanej oraz interweniującej w przestrzeń publiczną. Od 2004 roku Fundacja prowadzi quasi-instytucję - Instytut Sztuki Wyspa - ulokowany w budynku dawnej szkoły budowy okrętów na terenie Stoczni Gdańskiej. Wyspa to laboratorium nowego myślenia o społecznej roli sztuki oraz jej działalności na szerszym polu wiedzy i domeny publicznej. Wyspa łączy rozdarte tkanki niedokończonych narracji, struktur społecznych i materialnych pozostałości. Instytut zrealizował szereg międzynarodowych wystaw, zarówno we własnej przestrzeni wystawienniczej, jak i poza granicami kraju, min. w Szwecji, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Iraku, Izraelu, Ukrainie czy Belgii. Wyspa posiada także bogate doświadczenie w zakresie publikacji o sztuce, a od 2010 roku prowadzi własną markę wydawniczą „Alternativa Editions”.

ZESPÓŁ KURATORSKI 2012
Inês Moreira, Leire Vergara, Arne Hendriks, Ewa Małgorzata Tatar, Dominik Kuryłek, Anna Ptak oraz Aneta Szyłak,

Biogramy:

Aneta Szyłak jest kuratorką i teoretyczką sztuki. Współzałożycielka, a obecnie dyrektor artystyczna Instytutu Sztuki Wyspa - działającej na terenach dawnej Stoczni Gdańskiej, platformy intelektualnej dla współczesnej kultury wizualnej. Wiceprezeska Fundacji Wyspa Progress. Jej projekty charakteryzują się poszukiwaniem wnikliwych odpowiedzi na kulturalne, polityczne, społeczne, architektoniczne i instytucjonalne właściwości współczesnego świata, wśród nich „Estrangement", 2010 (z Hiwą K), „Na Okrągło 1989-2009“ (Hala Stulecia, Wrocław, 2009) , „Kolekcja niemożliwa” (Instytut Sztuki Wyspa), „Ewa Partum: Legalność Przestrzeni“ (Instytut Sztuki Wyspa, 2006), „Chosen“ (Digital Art Lab w Holon, Izrael, 2006, wspólnie z Galit Eilat), zbiorowego projektu „You won’t Feel a Thing: On Panic, Obsession, Rituality and Aneasthesia“ (Kunsthaus Dresden, 2006, wspólnie z Arturem Żmijewskim), autorka licznych wystaw zrealizowanych w Wyspie. Jej wcześniejsze projekty obejmują min. „Strażników Doków“ (Wyspa, 2005), „Palimpsest Muzeum” (Łódź, 2004), „BHP“ (Wyspa, 2004) i „Architectures of Gender“ (Sculpture Center, Nowy Jork , 2003). Wykładowczyni renomowanych uczelni, w tym Uniwersytetu Kopenhaskiego, Bard College, New School University, czy nowojorskich: Queens College i NYU; jako guest professor pracowała w Akademie der bildende Kunste w Mainz. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską na Goldsmiths College w Londynie.

Leire Vergara jest niezależną kuratorką, mieszkającą i pracującą w hiszpańskim Bilbao. Redaktorka i członkini Bulegoa z / b, niezależnego biura sztuki i wymiany wiedzy z Bilbao. W latach 2006-2009 pracowała jako główna kuratorka Sala Rekalde. W tym okresie praktyki kuratorskiej, skupiła się na produkcji projektów zewnętrznych, zachęcając do poszukiwania nowych sposobów przekraczania granic white cube. Vergara, mocno zaangażowana w edukację artystyczną, udzielała się podczas licznych konferencji, warsztatów i spotkań, a jej wykłady były jednym z głównych punktów programu. Od 2002 do 2005 roku, wraz z Peio Aguirre, współtworzyła struktury biura produkcji artystycznej DAE (Donostiako Arte Ekinbideak) w Donostia-San Sebastián. Jako publicystka udzielała się w wielu artystycznych i kulturalnych czasopismach i katalogach. Doktorantka programu badawczo/poznawczego, na Wydziale Kultury Wizualnej w Goldsmiths Collage, w Londynie.

Inês Moreira - portugalska architektka, kuratorka i badaczka sztuki. W swojej pracy porusza się na styku architektury, sztuki i spekulatywnych badań nad kulturą współczesności. W ostatnich latach, pod nazwą "Performing Building Sites: curatorial research in/on space", przeprowadzała kuratorskie doświadczenia nad przestrzenią, proponując krytyczną analizę epistemologiczną w obszarze studiów kuratorskich – projekt realizowany w ramach grupy badawczo/poznawczej na Wydziale Kultury Wizualnej Goldsmiths Collage, w Londonie. Pracowała jako Cultural Programmer oraz Deputy Programmer z zakresu architektury i sztuki w biurze Europejskiej Stolicy Kultury 2012, portugalskiego Guimarães (od lutego 2010 do marca 2011). Kuratorka liczny projektów na polu wzajemnego przenikania się szeroko pojętej kultury i architektury. Koordynowała Laboratório de Arte Experimental w Instituto das Artes/Ministério da Cultura, w Lizbonie (2003-05); współzałożycielka niezależnej grupy artystycznej Plano 21 Associação Cultural, członkini grupy Terminal Project (od 2005). Jest również założycielką eksperymentalnego projektu kuratorskiego “petit CABANON” (od 2007), oraz pełni funkcję kuratorki rezydencyjnej w Museo Extremeño Iberoamericano de Arte Contemporâneo w Badajoz, w Hiszpanii (od 2007). Inês Moreira współpracuje z Universidade do Porto od 2006 roku, kuratorując i współorganizując liczne wystawy (Depósito 2007, Pack 2007, Mapa 2007, Rescaldo e Ressonância! 2009). Była współkuratorką publicznych zgromadzeń na Evento2009, Public Art Biennale, w Bordeaux, Francja.

Arne Hendriks - artysta i kurator z Amsterdamu. W swojej praktyce kuratorskiej opiera się na spekulatywnym rodzaju badań w szarej strefie między designem, sztuką, historią oraz nauką. Jego ostatnie projekty obejmują The Incredible Shrinking Man, spekulatywne badania nad wpływem redukcji ludzkiego ciała do 50 cm wysokości, The Instructables Restaurant, pierwszej na świecie w pełni dostępnej, uwolnionej jadłodajni, The Repair Manifesto, badaniami nad ożywianiem “sztuki” drobnych napraw, oraz Hacking IKEA, dostosowywaniem produktów do osobistych potrzeb konsumenckich (w kooperacji z Platform21). Jego najnowszy projekt badawczy On the Ruins of Work skupia się na pojęciu pracy - jaka jest, czym była i czym jeszcze może się stać.

Ewa Małgorzata Tatar i Dominik Kuryłek, tandem historyków i krytyków sztuki, redaktorów i kuratorów, współpracujących od 2003 roku. Skupiając się na krytyce instytucjonalnej i kuratoryjnej jako metodologii badawczej w historii sztuki, przygotowali wspólnie liczne wystawy, w tym, takie jak „Przewodnik” (2005-2007) czy „Cafe Bar”, Pauliny Ołowskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie. Do dnia dzisiejszego, autorzy łącznie ok. 200 artykułów krytycznych publikowanych w prasie, antologiach i katalogach sztuki.

Krzysztof Gutfrański jest kuratorem i historykiem sztuki. Kurator Studio + Kitchen Project, otwartej przestrzeni w CSW Znaki Czasu w Toruniu. Współpracował z warszawską Fundacją Nowej Kultury Bęc Zmiana, jako koordynator cyklu interdyscyplinarnego Ekspektatywa. Redaktor magazynu humanistycznego Format P. Jest także współkuratorem Hell of Things / Piekło Rzeczy (2009) w Centrum Sztuki Współczesnej „Kronika” w Bytomiu, jak również kuratorem programu badawczego Atlantic Cinema we wrocławskiej Entropii. Publikował w prasie, magazynach internetowych oraz w wielu innych platformach dystrybucji wiedzy. Gutfrański specjalizuje się w innowacyjnych formach publikacji sztuki.


ZESPÓŁ ALTERNATIVA 2012
Aneta Szyłak: Dyrektor Artystyczna Alternativa, Dyrektor Instytutu Sztuki Wyspa, Wiceprezes Fundacji Wyspa Progress
Maks Bochenek: kurator
Mirosław Górczyński: kierownik archiwum
Aleksandra Grzonkowska: producentka artystyczna
Błażej Kroplewski: producent techniczny
Radosław Orzeł: Public relations
Piotr Szmyt: obsługa widza i marketing
Marta Szymańska: biuro organizacyjne
oraz wolontariusze i stażyści.

Godziny otwarcia wystaw: wtorek - niedziela 11 - 19
Adres: Instytut Sztuki Wyspa, Doki 1 / 145 B, 80-958 Gdańsk
Młode Miasto (tereny dawnej Stoczni Gdańskiej)

Tramwaje: przystanek Plac Solidarności: 8, 10

Autobusy:
Kierunek Jana z Kolna (zajezdnia): 108, 112,
118, 120, 123, 151, 154, 167, 168, 175, 186, 189,
213, 275, 313, 367, 384

Kierunek Wałowa, przystanek Łagiewniki: 1
30, 178, 184

Międzynarodowy Festiwal Sztuk Wizualnych Alternativa 2010-2012 jest wspólną inicjatywą Instytutu Sztuki Wyspa, Miasta Gdańsk i Instytutu Kultury Miejskiej, finansowaną ze środków przyznanych przez Gdańsk, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Unię Europejską.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

_Partnerzy